Václav Sloup

Jméno Václav Sloup je již dnes notoricky známé. Všichni už také dnes vědí, že tento pan Sloup byl politrukem. Generace, které zažily dobu komunistické totality slovu politruk jistě rozumí, ale pro ostatní, kteří s ním seznámení nejsou, si toto slovo rozebereme, abychom následně mohli ukázat jak ironická situace nastala v Karlovarském kraji. Slovo politruk vychází z ruského spojení političeskij rukovoditěl.  Politruk byl zástupce velitele vojenského útvaru pro politiku. V podstatě to byla nižší poradní šarže, ale v reálném světě to byla naopak osoba, která užívala daleko více moci než samotný velitel vojenské jednotky. Politruk mohl kdykoliv rozhodnout o tom, zda jednotka vykonává dostatečné činnosti ke spokojenosti politického establishmentu a pokud tomu tak nebylo, čekali viníky tresty. Jednalo se o dodržování učení marxisticko-leninské a provinění proti němu se trestalo. Politruk byl opravdu obávaná funkce.

Takovým politrukem byl právě Václav Sloup. Byl mužem, který hájil zájmy komunistické strany a to na velmi vysoké hodnosti, kterou byl podplukovník, z čehož jasně vyplývá, že Sloup byl velmi vysoce postaveným funkcionářem. Sloupovi nelze upřít, že bude mít hluboké zkušenosti jak s hájením komunistické ideologie, tak i s armádními postupy při ochraně hranic. Jenže proti komu vlastně hájil tyto hranice? Samotné překročení hranic bylo trestným činem, takže kdokoliv se snažil překročit hranice byl ohrožením státu a to v obou směrech. Zdá se to nesmyslné, ale Sloup svoje angažmá hájí s tím, že se jednalo o platné zákony a ty se musí dodržovat.

Sloup následně tvrdil, že za 4 roky své služby jako politruk nikdy nikomu vědomě neublížil. Pomineme fakt, že komunisté lžou jako když tiskne. Možná byl a je Václav Sloup opravdu extrémně hloupý a tudíž si ani neuvědomuje svoji část viny. Jenže nic z toho nemění fakt, že lidem ubližoval, i když nyní tvrdí, že neúmyslně. Bylo by dokonce podivné, že by se dostal na tak vysokou funkci jako podplukovník, kdyby svou práci nevykonával opravdu svědomitě vůči tehdejšímu režimu.

Po krátkém shrnutí politické a vojenské minulosti Václava Sloupa se konečně dostáváme k jádru pudla a tím je fakt, že tento člověk momentálně získal kontrolu nad karlovarským školstvím. Sloup dokonce nespadal ani po armádu, ale přímo pod ministerstvo vnitra. Prošel Vysokou školou Sboru národní bezpečnosti, kde se mimo jiné školili budoucí estébáci a nebo důstojníci SNB.  Zdá se fascinující, že tento člověk, který nemá absolutně žádnou kvalifikaci pro řízení školského resortu celého kraje, je najednou jeho vrchním „velitelem“. Nicméně jsme dnes již zvyklý z politických kruhů, že řízení určitých oblastí státu se vůbec neslučuje s kvalifikací daných řídících osob. V tomto případě je ale extrémně nebezpečné, aby se někdo jako Sloup dostal do pozice, kde bude rozhodovat o tom, co se dnes děti učí.

Představme si situaci, kdy jako politruk nebyl Sloup spokojen s prací svého velícího důstojníka. Řekněme, že tento důstojník by nechal přes hranice přejít rodinu s dětmi za lepším životem na západ. Sloup by jej pak nahlásil, důstojník by šel před vojenský soud a pak pravděpodobně do vězení. Sloup by splnil zákonné normy a vše by bylo v pořádku. Velící důstojník totiž nedostatečně šířil marxisticko-leninskou ideologii. Sloup je dnes aktivním členem KSČM a tudíž je na místě předpoklad, že se s touto ideologií nadále hluboce ztotožňuje. Dnes má moc odvolat ředitele škol, kteří se mu nezlíbí. A na místě je otázka, co když budou tito ředitelé učit o zločinnosti komunistického režimu a s ním potažmo o zločinnosti svého hlavního nadřízeného Sloupa? Odpověď je jednoduchá. Sloup totiž při rozhovoru pro Radiožurnál řekl, že termín zločinný režim by rozhodně nepoužil ve spojení s komunistickou totalitou. Tím pádem by už ředitelé učili dle Sloupa nesmysly. A to už je přeci dostatečný důvod pro vyhazov!

25 let po revoluci, kdy se národ konečně zbavil okovů komunismu, se dějí věci, které by měly být naprosto nepřípustné. Jedna z těch nejočividnějších je právě jmenování politruka do funkce šéfa školství celého kraje. Také bychom přeci do této funkce nezvolili nacistu, který by chodil s hákovým křížem na prsou a dětem kázal o méněcennosti jiných ras. Stejně tak tam dnes nepatří komunista, který by tleskal politickým vraždám, které ač byly vykonstruované, tak proběhly podle zákona a jedno jaký to je zákon, ale hlavní je zákony dodržovat. To je pohled Sloupa, komunisty a politruka, který má dnes v rukou budoucnost mnoha tisíc dětí. Který bude formovat jejich pohled na svět.

3 Comments

  1. Autor článku je totální pitomec. Proto nebudu rozepisovat argumenty, nepochopil by je. Ale uznávám, že bez znalosti problému se píše lehce, nemusíte si nic zjišťovat, ověřovat ani znát. Stačí jen blábolit, kapitalizmem odchované ovce to spolknou. Ostatní buďte v klidu, zase bude dobře, chce to jen čas.

  2. Pane Hanko, máte pravdu v tom, že „zase bude dobře, chce to jen čas.“ Protože v boji s tupostí přívrženců komunistického režimu nám pomůže kromě otevřené mysli, upřímnosti a odvahy už jen to, že vaše generace prostě vymře.

  3. Vážení kolezi,
    patrně v návalu vlastních jiných aktivit se nepodařilo zapracovat KONEC POLITRUKA SLOUPA kterého se nám po několikaletém úsilí podařilo dosáhnout … (viz odkaz v kolonce „webová stránka“)
    jsem s pozdravem a přáním vytrvalosti, energie a alespoň dílčích úspěchů

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *